مسیر نت زیرو چیست؟می توانید میزان انتشار کربن خود را با آپام محاسبه و جبران کنید
مراحل سالانه مسیر نت زیرو
انتخاب برنامه
و هدف‌گذاری
محاسبه
رد پای سالانه
انتخاب
پروژه جبران
نظارت بر اهداف
انتشار آینده
انتخاب برنامه
و هدف‌گذاری
محاسبه
رد پای سالانه
انتخاب
پروژه جبران
نظارت بر اهداف
انتشار آینده
بسته مسیر نت زیرو 2030 و 2050 چیست؟مسیر نت زیرو 2030 نقشه‌راهی است برای کاهش تدریجی انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه با گزارش خوداظهاری در راستای شفافیت در این مسیر؛ و مسیر نت زیرو 2050 با هدف بلند مدت کربن خنثی کامل در این سه دهه پیش‌روی می‌باشد.
چگونه می‌توانید ردپای سالانه خود را محاسبه کنید؟محاسبه ردپای سالانه شما با استفاده از سرویس تحت‌ وب ما بسیار آسان است! با انتخاب برنامه مناسب کسب و کارخود، داده‌ها را وارد کنید و طبق دستورالعمل ما پیش‌ روید و از دیدگاه ما درباره تاثیرات زیست محیطی خود کمک بگیرید.
تا سال 2030برنامه‌های مسیر نت زیرو
کسب و کارهای نوپا
گزارش سالانه، همراهی و نظارت تا نقطه هدف گذاری
همراهی در مسیر جبران، و انتشار صفر (100%) تا سال هدف
کسب و کارهای کوچک
گزارش سالانه، همراهی و نظارت تا نقطه هدف گذاری
همراهی در مسیر جبران، و انتشار صفر (100%) تا سال هدف
کسب و کارهای متوسط
گزارش سالانه، همراهی و نظارت تا نقطه هدف گذاری
همراهی در مسیر جبران، و انتشار صفر(100%) تا سال هدف
کسب و کارهای بزرگ
گزارش سالانه و همراهی و نظارت تا نقطه هدف گذاری
همراهی در مسیر جبران، و هدف انتشار صفر(100%) تا سال هدف
تا سال 2050برنامه‌های مسیر نت زیرو
کسب و کارهای نوپا
گزارش سالانه، همراهی و نظارت تا نقطه هدف گذاری
همراهی در مسیر جبران، و انتشار صفر (100%) تا سال هدف
کسب و کارهای کوچک
گزارش سالانه، همراهی و نظارت تا نقطه هدف گذاری
همراهی در مسیر جبران، و انتشار صفر (100%) تا نقطه هدف گذاری
کسب و کارهای متوسط
گزارش سالانه، همراهی و نظارت تا نقطه هدف گذاری
همراهی در مسیر جبران، و انتشار صفر (100%) تا سال هدف
کسب و کارهای بزرگ
گزارش سالانه، همراهی و نظارت تا نقطه هدف گذاری
همراهی در مسیر جبران، و انتشار صفر (100%) تا سال هدف
کمک لازم دارید؟
خوشحال میشیم از شما بشنویم سوالات و نظرات خود را،
با ما به اشتراک بزارید