آیا می‌دانید، یک رویداد با 20 نفر شرکت‌کننده چه میزان کربن منتشر می‌کند؟انتشار رویدادی با ظرفیت 20 نفر، معادل 5 تن کربن می‌باشد
آیا می‌دانید، از طریق پلتفرم آپام می‌توانید خیلی سریع ردپای کربن خود را جبران کنید؟
یک ساعت رانندگی 20 نفر=قطع 3 درخت
پذیرایی برای 20 نفر=قطع 2 درخت
تامین انرژی 20 نفر=قطع 3 درخت
کربن رویدادهای خود را با آپام جبران کنید!
آیا می‌دانید، چگونه می‌توانید با تغییر در سبک زندگی خود قدمی برای نجات زمین بردارید؟می‌توانید با ایجاد تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های روزانه خود تاثیر مثبتی بر محیط زیست داشته باشید.
!سبز شو اگر می‌خواهید ردپای خود را جبران کنید، همین حالا شروع کنید