به‌طور میانگین هر فرد در سال 4.69 تن کربن در جو منتشر می‌کندمی‌ توانید با کمک آپام، سهم کربن خود را جبران کنید
آیا می‌دانستید، می‌توانید سهم کربن روزانه خود را جبران کنید؟
3 ساعت پرواز=قطع 5 درخت
یک پیتزا=قطع یک درخت
میانگین انرژی هر شخص=قطع سه درخت
آیا می‌دانستید، می‌توانید سهم کربن روزانه خود را جبران کنید؟
آیا می‌دانید، چگونه می‌توانید با تغییر در سبک زندگی خود قدمی برای نجات زمین بردارید؟می‌توانید با ایجاد تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های روزانه خود تاثیر مثبتی بر محیط زیست داشته باشید.
دانلود
دانلود
دانلود
!سبز شو اگر می‌خواهید ردپای خود را جبران کنید، همین حالا شروع کنید